blob: 18ee426a85401f0bf1e6ef6cecc5265763d62cff [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE catmetadata SYSTEM "http://www.gentoo.org/dtd/metadata.dtd">
<catmetadata>
<longdescription lang="en">
The net-dns category contains DNS (Domain Name Service) related
software.
</longdescription>
<longdescription lang="de">
Die Kategorie net-dns enthült Software zum Thema DNS (Domain Name Service).
</longdescription>
<longdescription lang="es">
La categoría net-dns contiene programas relacionados con el DNS, el
sistema de resolución de nombres de dominio.
</longdescription>
<longdescription lang="ja">
net-dnsカテゴリーにはドメイン・ネーム・サービスに関連したソフトウェアが含まれています。
</longdescription>
<longdescription lang="nl">
De net-dns categorie bevat DNS (Domain Name Service) applicaties.
</longdescription>
<longdescription lang="vi">
Nhóm net-dns chứa các phần mềm liên quan đến DNS.
</longdescription>
<longdescription lang="it">
La categoria net-dns contiene programmi per DNS (Domain Name Service).
</longdescription>
<longdescription lang="pt">
A categoria net-dns contém programas relacionados a DNS (Domain
Name Service).
</longdescription>
<longdescription lang="pl">
Kategoria net-dns zawiera pakiety związane z DNS (Domain Name Service).
</longdescription>
</catmetadata>