blob: e3106a742d7dc15fa8f4ebd395267a67688dc19a [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE catmetadata SYSTEM "http://www.gentoo.org/dtd/metadata.dtd">
<catmetadata>
<longdescription lang="en">
The games-util category contains various game-related utilities.
</longdescription>
<longdescription lang="de">
Die Kategorie games-util enthält verschiede Tools rund um Spiele.
</longdescription>
<longdescription lang="es">
La categoría games-util contiene varias utilidades relacionadas con
juegos.
</longdescription>
<longdescription lang="ja">
games-utilカテゴリーにはゲームに関連した様々なユーティリティが含まれています。
</longdescription>
<longdescription lang="nl">
De games-util categorie bevat hulpmiddelen voor bepaalde spellen.
</longdescription>
<longdescription lang="vi">
Nhóm games-util chứa các tiện ích linh tinh liên quan đến các trò chơi.
</longdescription>
<longdescription lang="it">
La categoria games-util contiene varie utilità per i giochi.
</longdescription>
<longdescription lang="pt">
A categoria games-util contém vários utilitários relacionados a
jogos.
</longdescription>
<longdescription lang="pl">
Kategoria games-util zawiera narządzia związane z grami.
</longdescription>
</catmetadata>