blob: c1745e34791a704abcb857af6d37698c766e7a16 [file] [log] [blame]
# Copyright 1999-2011 Gentoo Foundation
# Distributed under the terms of the GNU General Public License v2
# $Header: /var/cvsroot/gentoo-x86/sys-apps/flashrom/flashrom-0.9.4.ebuild,v 1.5 2011/09/20 16:03:21 nativemad Exp $
EAPI=7
CROS_WORKON_COMMIT="2a82136462df1924f52d6e2efea5cb8844edbb73"
CROS_WORKON_TREE="6b9f4673e9d065a9f4cad040ace211b94d9e7bef"
CROS_WORKON_PROJECT="chromiumos/third_party/flashrom"
CROS_WORKON_EGIT_BRANCH="master"
inherit cros-workon toolchain-funcs meson
DESCRIPTION="Utility for reading, writing, erasing and verifying flash ROM chips"
HOMEPAGE="https://flashrom.org/"
#SRC_URI="http://download.flashrom.org/releases/${P}.tar.bz2"
SRC_URI=""
LICENSE="GPL-2"
SLOT="0/0"
KEYWORDS="*"
IUSE="
atahpt
atapromise
+atavia
+buspirate_spi
+ch341a_spi
dediprog
+developerbox_spi
+digilent_spi
+drkaiser
+dummy
ene_lpc
+ft2232_spi
+gfxnvidia
+internal
+it8212
jlink_spi
+linux_mtd
+linux_spi
+lspcon_i2c_spi
mec1308
mstarddc_spi
+nic3com
+nicintel
+nicintel_eeprom
+nicintel_spi
+nicnatsemi
+nicrealtek
+ogp_spi
+pickit2_spi
+pony_spi
+raiden_debug_spi
+rayer_spi
+realtek_mst_i2c_spi
+satasii
+satamv
+serprog static
+stlinkv3_spi
test
+usbblaster_spi
+wiki
"
LIB_DEPEND="
atahpt? ( sys-apps/pciutils[static-libs(+)] )
atapromise? ( sys-apps/pciutils[static-libs(+)] )
atavia? ( sys-apps/pciutils[static-libs(+)] )
ch341a_spi? ( virtual/libusb:1[static-libs(+)] )
dediprog? ( virtual/libusb:1[static-libs(+)] )
developerbox_spi? ( virtual/libusb:1[static-libs(+)] )
digilent_spi? ( virtual/libusb:1[static-libs(+)] )
drkaiser? ( sys-apps/pciutils[static-libs(+)] )
ft2232_spi? ( dev-embedded/libftdi:=[static-libs(+)] )
gfxnvidia? ( sys-apps/pciutils[static-libs(+)] )
internal? ( sys-apps/pciutils[static-libs(+)] )
it8212? ( sys-apps/pciutils[static-libs(+)] )
jlink_spi? ( dev-embedded/libjaylink[static-libs(+)] )
nic3com? ( sys-apps/pciutils[static-libs(+)] )
nicintel_eeprom? ( sys-apps/pciutils[static-libs(+)] )
nicintel_spi? ( sys-apps/pciutils[static-libs(+)] )
nicintel? ( sys-apps/pciutils[static-libs(+)] )
nicnatsemi? ( sys-apps/pciutils[static-libs(+)] )
nicrealtek? ( sys-apps/pciutils[static-libs(+)] )
raiden_debug_spi? ( virtual/libusb:1[static-libs(+)] )
ogp_spi? ( sys-apps/pciutils[static-libs(+)] )
pickit2_spi? ( virtual/libusb:0[static-libs(+)] )
rayer_spi? ( sys-apps/pciutils[static-libs(+)] )
satamv? ( sys-apps/pciutils[static-libs(+)] )
satasii? ( sys-apps/pciutils[static-libs(+)] )
stlinkv3_spi? ( virtual/libusb:1[static-libs(+)] )
usbblaster_spi? ( dev-embedded/libftdi:1=[static-libs(+)] )
"
RDEPEND="!static? ( ${LIB_DEPEND//\[static-libs(+)]} )"
DEPEND="${RDEPEND}
static? ( ${LIB_DEPEND} )
test? ( dev-util/cmocka )"
RDEPEND+=" internal? ( sys-apps/dmidecode )"
BDEPEND="sys-apps/diffutils"
DOCS=( README.chromiumos Documentation/ )
src_prepare() {
default
if use internal; then
# Set CONFIG_DEFAULT_PROGRAMMER to PROGRAMMER_INTERNAL
sed -e "s/PROGRAMMER_INVALID/PROGRAMMER_INTERNAL/" \
-i meson.build || die
fi
}
src_configure() {
local emesonargs=(
-Ddefault_library="$(usex static static shared)"
$(meson_use atahpt config_atahpt)
$(meson_use atapromise config_atapromise)
$(meson_use atavia config_atavia)
$(meson_use buspirate_spi config_buspirate_spi)
$(meson_use ch341a_spi config_ch341a_spi)
$(meson_use dediprog config_dediprog)
$(meson_use developerbox_spi config_developerbox_spi)
$(meson_use digilent_spi config_digilent_spi)
$(meson_use drkaiser config_drkaiser)
$(meson_use dummy config_dummy)
$(meson_use ene_lpc config_ene_lpc)
$(meson_use ft2232_spi config_ft2232_spi)
$(meson_use gfxnvidia config_gfxnvidia)
$(meson_use internal config_internal)
$(meson_use it8212 config_it8212)
$(meson_use jlink_spi config_jlink_spi)
$(meson_use linux_mtd config_linux_mtd)
$(meson_use linux_spi config_linux_spi)
$(meson_use lspcon_i2c_spi config_lspcon_i2c_spi)
$(meson_use mec1308 config_mec1308)
$(meson_use mstarddc_spi config_mstarddc_spi)
$(meson_use nic3com config_nic3com)
$(meson_use nicintel_eeprom config_nicintel_eeprom)
$(meson_use nicintel_spi config_nicintel_spi)
$(meson_use nicintel config_nicintel)
$(meson_use nicnatsemi config_nicnatsemi)
$(meson_use nicrealtek config_nicrealtek)
$(meson_use ogp_spi config_ogp_spi)
$(meson_use pickit2_spi config_pickit2_spi)
$(meson_use pony_spi config_pony_spi)
$(meson_use raiden_debug_spi config_raiden_debug_spi)
$(meson_use rayer_spi config_rayer_spi)
$(meson_use realtek_mst_i2c_spi config_realtek_mst_i2c_spi)
$(meson_use satamv config_satamv)
$(meson_use satasii config_satasii)
$(meson_use serprog config_serprog)
$(meson_use stlinkv3_spi config_stlinkv3_spi)
$(meson_use usbblaster_spi config_usbblaster_spi)
$(meson_use wiki print_wiki)
)
meson_src_configure
}
src_install() {
meson_src_install
}
src_test() {
meson_src_test
}