blob: 7a93a1e94c40eb4e26c9ed3c6c4068d97830aa05 [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
/* Copyright (C) B.A.T.M.A.N. contributors:
*
* Marek Lindner
*/
#include "log.h"
#include "main.h"
#include <linux/stdarg.h>
#include "trace.h"
/**
* batadv_debug_log() - Add debug log entry
* @bat_priv: the bat priv with all the soft interface information
* @fmt: format string
*
* Return: 0 on success or negative error number in case of failure
*/
int batadv_debug_log(struct batadv_priv *bat_priv, const char *fmt, ...)
{
struct va_format vaf;
va_list args;
va_start(args, fmt);
vaf.fmt = fmt;
vaf.va = &args;
trace_batadv_dbg(bat_priv, &vaf);
va_end(args);
return 0;
}