blob: d013b54356aa39a12f565ad251ebff71daa49cca [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only */
/*
* Driver for the Intel integrated DMA 64-bit
*
* Copyright (C) 2015 Intel Corporation
*/
#ifndef __DMA_IDMA64_H__
#define __DMA_IDMA64_H__
#include <linux/device.h>
#include <linux/io.h>
#include <linux/spinlock.h>
#include <linux/types.h>
#include <linux/io-64-nonatomic-lo-hi.h>
#include "virt-dma.h"
/* Channel registers */
#define IDMA64_CH_SAR 0x00 /* Source Address Register */
#define IDMA64_CH_DAR 0x08 /* Destination Address Register */
#define IDMA64_CH_LLP 0x10 /* Linked List Pointer */
#define IDMA64_CH_CTL_LO 0x18 /* Control Register Low */
#define IDMA64_CH_CTL_HI 0x1c /* Control Register High */
#define IDMA64_CH_SSTAT 0x20
#define IDMA64_CH_DSTAT 0x28
#define IDMA64_CH_SSTATAR 0x30
#define IDMA64_CH_DSTATAR 0x38
#define IDMA64_CH_CFG_LO 0x40 /* Configuration Register Low */
#define IDMA64_CH_CFG_HI 0x44 /* Configuration Register High */
#define IDMA64_CH_SGR 0x48
#define IDMA64_CH_DSR 0x50
#define IDMA64_CH_LENGTH 0x58
/* Bitfields in CTL_LO */
#define IDMA64C_CTLL_INT_EN (1 << 0) /* irqs enabled? */
#define IDMA64C_CTLL_DST_WIDTH(x) ((x) << 1) /* bytes per element */
#define IDMA64C_CTLL_SRC_WIDTH(x) ((x) << 4)
#define IDMA64C_CTLL_DST_INC (0 << 8) /* DAR update/not */
#define IDMA64C_CTLL_DST_FIX (1 << 8)
#define IDMA64C_CTLL_SRC_INC (0 << 10) /* SAR update/not */
#define IDMA64C_CTLL_SRC_FIX (1 << 10)
#define IDMA64C_CTLL_DST_MSIZE(x) ((x) << 11) /* burst, #elements */
#define IDMA64C_CTLL_SRC_MSIZE(x) ((x) << 14)
#define IDMA64C_CTLL_FC_M2P (1 << 20) /* mem-to-periph */
#define IDMA64C_CTLL_FC_P2M (2 << 20) /* periph-to-mem */
#define IDMA64C_CTLL_LLP_D_EN (1 << 27) /* dest block chain */
#define IDMA64C_CTLL_LLP_S_EN (1 << 28) /* src block chain */
/* Bitfields in CTL_HI */
#define IDMA64C_CTLH_BLOCK_TS_MASK ((1 << 17) - 1)
#define IDMA64C_CTLH_BLOCK_TS(x) ((x) & IDMA64C_CTLH_BLOCK_TS_MASK)
#define IDMA64C_CTLH_DONE (1 << 17)
/* Bitfields in CFG_LO */
#define IDMA64C_CFGL_DST_BURST_ALIGN (1 << 0) /* dst burst align */
#define IDMA64C_CFGL_SRC_BURST_ALIGN (1 << 1) /* src burst align */
#define IDMA64C_CFGL_CH_SUSP (1 << 8)
#define IDMA64C_CFGL_FIFO_EMPTY (1 << 9)
#define IDMA64C_CFGL_CH_DRAIN (1 << 10) /* drain FIFO */
#define IDMA64C_CFGL_DST_OPT_BL (1 << 20) /* optimize dst burst length */
#define IDMA64C_CFGL_SRC_OPT_BL (1 << 21) /* optimize src burst length */
/* Bitfields in CFG_HI */
#define IDMA64C_CFGH_SRC_PER(x) ((x) << 0) /* src peripheral */
#define IDMA64C_CFGH_DST_PER(x) ((x) << 4) /* dst peripheral */
#define IDMA64C_CFGH_RD_ISSUE_THD(x) ((x) << 8)
#define IDMA64C_CFGH_WR_ISSUE_THD(x) ((x) << 18)
/* Interrupt registers */
#define IDMA64_INT_XFER 0x00
#define IDMA64_INT_BLOCK 0x08
#define IDMA64_INT_SRC_TRAN 0x10
#define IDMA64_INT_DST_TRAN 0x18
#define IDMA64_INT_ERROR 0x20
#define IDMA64_RAW(x) (0x2c0 + IDMA64_INT_##x) /* r */
#define IDMA64_STATUS(x) (0x2e8 + IDMA64_INT_##x) /* r (raw & mask) */
#define IDMA64_MASK(x) (0x310 + IDMA64_INT_##x) /* rw (set = irq enabled) */
#define IDMA64_CLEAR(x) (0x338 + IDMA64_INT_##x) /* w (ack, affects "raw") */
/* Common registers */
#define IDMA64_STATUS_INT 0x360 /* r */
#define IDMA64_CFG 0x398
#define IDMA64_CH_EN 0x3a0
/* Bitfields in CFG */
#define IDMA64_CFG_DMA_EN (1 << 0)
/* Hardware descriptor for Linked LIst transfers */
struct idma64_lli {
u64 sar;
u64 dar;
u64 llp;
u32 ctllo;
u32 ctlhi;
u32 sstat;
u32 dstat;
};
struct idma64_hw_desc {
struct idma64_lli *lli;
dma_addr_t llp;
dma_addr_t phys;
unsigned int len;
};
struct idma64_desc {
struct virt_dma_desc vdesc;
enum dma_transfer_direction direction;
struct idma64_hw_desc *hw;
unsigned int ndesc;
size_t length;
enum dma_status status;
};
static inline struct idma64_desc *to_idma64_desc(struct virt_dma_desc *vdesc)
{
return container_of(vdesc, struct idma64_desc, vdesc);
}
struct idma64_chan {
struct virt_dma_chan vchan;
void __iomem *regs;
/* hardware configuration */
enum dma_transfer_direction direction;
unsigned int mask;
struct dma_slave_config config;
void *pool;
struct idma64_desc *desc;
};
static inline struct idma64_chan *to_idma64_chan(struct dma_chan *chan)
{
return container_of(chan, struct idma64_chan, vchan.chan);
}
#define channel_set_bit(idma64, reg, mask) \
dma_writel(idma64, reg, ((mask) << 8) | (mask))
#define channel_clear_bit(idma64, reg, mask) \
dma_writel(idma64, reg, ((mask) << 8) | 0)
static inline u32 idma64c_readl(struct idma64_chan *idma64c, int offset)
{
return readl(idma64c->regs + offset);
}
static inline void idma64c_writel(struct idma64_chan *idma64c, int offset,
u32 value)
{
writel(value, idma64c->regs + offset);
}
#define channel_readl(idma64c, reg) \
idma64c_readl(idma64c, IDMA64_CH_##reg)
#define channel_writel(idma64c, reg, value) \
idma64c_writel(idma64c, IDMA64_CH_##reg, (value))
static inline u64 idma64c_readq(struct idma64_chan *idma64c, int offset)
{
return lo_hi_readq(idma64c->regs + offset);
}
static inline void idma64c_writeq(struct idma64_chan *idma64c, int offset,
u64 value)
{
lo_hi_writeq(value, idma64c->regs + offset);
}
#define channel_readq(idma64c, reg) \
idma64c_readq(idma64c, IDMA64_CH_##reg)
#define channel_writeq(idma64c, reg, value) \
idma64c_writeq(idma64c, IDMA64_CH_##reg, (value))
struct idma64 {
struct dma_device dma;
void __iomem *regs;
/* channels */
unsigned short all_chan_mask;
struct idma64_chan *chan;
};
static inline struct idma64 *to_idma64(struct dma_device *ddev)
{
return container_of(ddev, struct idma64, dma);
}
static inline u32 idma64_readl(struct idma64 *idma64, int offset)
{
return readl(idma64->regs + offset);
}
static inline void idma64_writel(struct idma64 *idma64, int offset, u32 value)
{
writel(value, idma64->regs + offset);
}
#define dma_readl(idma64, reg) \
idma64_readl(idma64, IDMA64_##reg)
#define dma_writel(idma64, reg, value) \
idma64_writel(idma64, IDMA64_##reg, (value))
/**
* struct idma64_chip - representation of iDMA 64-bit controller hardware
* @dev: struct device of the DMA controller
* @sysdev: struct device of the physical device that does DMA
* @irq: irq line
* @regs: memory mapped I/O space
* @idma64: struct idma64 that is filed by idma64_probe()
*/
struct idma64_chip {
struct device *dev;
struct device *sysdev;
int irq;
void __iomem *regs;
struct idma64 *idma64;
};
#endif /* __DMA_IDMA64_H__ */