blob: 7549d39ccafff21dcf28f7ee7bb54efedacbb3e9 [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
#define _GNU_SOURCE
#include <arpa/inet.h>
#include <errno.h>
#include <error.h>
#include <fcntl.h>
#include <poll.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <linux/tls.h>
#include <linux/tcp.h>
#include <linux/socket.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/sendfile.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/stat.h>
#include "../kselftest_harness.h"
#define TLS_PAYLOAD_MAX_LEN 16384
#define SOL_TLS 282
FIXTURE(tls)
{
int fd, cfd;
bool notls;
};
FIXTURE_SETUP(tls)
{
struct tls12_crypto_info_aes_gcm_128 tls12;
struct sockaddr_in addr;
socklen_t len;
int sfd, ret;
self->notls = false;
len = sizeof(addr);
memset(&tls12, 0, sizeof(tls12));
tls12.info.version = TLS_1_2_VERSION;
tls12.info.cipher_type = TLS_CIPHER_AES_GCM_128;
addr.sin_family = AF_INET;
addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
addr.sin_port = 0;
self->fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
sfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
ret = bind(sfd, &addr, sizeof(addr));
ASSERT_EQ(ret, 0);
ret = listen(sfd, 10);
ASSERT_EQ(ret, 0);
ret = getsockname(sfd, &addr, &len);
ASSERT_EQ(ret, 0);
ret = connect(self->fd, &addr, sizeof(addr));
ASSERT_EQ(ret, 0);
ret = setsockopt(self->fd, IPPROTO_TCP, TCP_ULP, "tls", sizeof("tls"));
if (ret != 0) {
self->notls = true;
printf("Failure setting TCP_ULP, testing without tls\n");
}
if (!self->notls) {
ret = setsockopt(self->fd, SOL_TLS, TLS_TX, &tls12,
sizeof(tls12));
ASSERT_EQ(ret, 0);
}
self->cfd = accept(sfd, &addr, &len);
ASSERT_GE(self->cfd, 0);
if (!self->notls) {
ret = setsockopt(self->cfd, IPPROTO_TCP, TCP_ULP, "tls",
sizeof("tls"));
ASSERT_EQ(ret, 0);
ret = setsockopt(self->cfd, SOL_TLS, TLS_RX, &tls12,
sizeof(tls12));
ASSERT_EQ(ret, 0);
}
close(sfd);
}
FIXTURE_TEARDOWN(tls)
{
close(self->fd);
close(self->cfd);
}
TEST_F(tls, sendfile)
{
int filefd = open("/proc/self/exe", O_RDONLY);
struct stat st;
EXPECT_GE(filefd, 0);
fstat(filefd, &st);
EXPECT_GE(sendfile(self->fd, filefd, 0, st.st_size), 0);
}
TEST_F(tls, send_then_sendfile)
{
int filefd = open("/proc/self/exe", O_RDONLY);
char const *test_str = "test_send";
int to_send = strlen(test_str) + 1;
char recv_buf[10];
struct stat st;
char *buf;
EXPECT_GE(filefd, 0);
fstat(filefd, &st);
buf = (char *)malloc(st.st_size);
EXPECT_EQ(send(self->fd, test_str, to_send, 0), to_send);
EXPECT_EQ(recv(self->cfd, recv_buf, to_send, 0), to_send);
EXPECT_EQ(memcmp(test_str, recv_buf, to_send), 0);
EXPECT_GE(sendfile(self->fd, filefd, 0, st.st_size), 0);
EXPECT_EQ(recv(self->cfd, buf, st.st_size, 0), st.st_size);
}
TEST_F(tls, recv_max)
{
unsigned int send_len = TLS_PAYLOAD_MAX_LEN;
char recv_mem[TLS_PAYLOAD_MAX_LEN];
char buf[TLS_PAYLOAD_MAX_LEN];
EXPECT_GE(send(self->fd, buf, send_len, 0), 0);
EXPECT_NE(recv(self->cfd, recv_mem, send_len, 0), -1);
EXPECT_EQ(memcmp(buf, recv_mem, send_len), 0);
}
TEST_F(tls, recv_small)
{
char const *test_str = "test_read";
int send_len = 10;
char buf[10];
send_len = strlen(test_str) + 1;
EXPECT_EQ(send(self->fd, test_str, send_len, 0), send_len);
EXPECT_NE(recv(self->cfd, buf, send_len, 0), -1);
EXPECT_EQ(memcmp(buf, test_str, send_len), 0);
}
TEST_F(tls, msg_more)
{
char const *test_str = "test_read";
int send_len = 10;
char buf[10 * 2];
EXPECT_EQ(send(self->fd, test_str, send_len, MSG_MORE), send_len);
EXPECT_EQ(recv(self->cfd, buf, send_len, MSG_DONTWAIT), -1);
EXPECT_EQ(send(self->fd, test_str, send_len, 0), send_len);
EXPECT_EQ(recv(self->cfd, buf, send_len * 2, MSG_DONTWAIT),
send_len * 2);
EXPECT_EQ(memcmp(buf, test_str, send_len), 0);
}
TEST_F(tls, sendmsg_single)
{
struct msghdr msg;
char const *test_str = "test_sendmsg";
size_t send_len = 13;
struct iovec vec;
char buf[13];
vec.iov_base = (char *)test_str;
vec.iov_len = send_len;
memset(&msg, 0, sizeof(struct msghdr));
msg.msg_iov = &vec;
msg.msg_iovlen = 1;
EXPECT_EQ(sendmsg(self->fd, &msg, 0), send_len);
EXPECT_EQ(recv(self->cfd, buf, send_len, 0), send_len);
EXPECT_EQ(memcmp(buf, test_str, send_len), 0);
}
TEST_F(tls, sendmsg_large)
{
void *mem = malloc(16384);
size_t send_len = 16384;
size_t sends = 128;
struct msghdr msg;
size_t recvs = 0;
size_t sent = 0;
memset(&msg, 0, sizeof(struct msghdr));
while (sent++ < sends) {
struct iovec vec = { (void *)mem, send_len };
msg.msg_iov = &vec;
msg.msg_iovlen = 1;
EXPECT_EQ(sendmsg(self->cfd, &msg, 0), send_len);
}
while (recvs++ < sends)
EXPECT_NE(recv(self->fd, mem, send_len, 0), -1);
free(mem);
}
TEST_F(tls, sendmsg_multiple)
{
char const *test_str = "test_sendmsg_multiple";
struct iovec vec[5];
char *test_strs[5];
struct msghdr msg;
int total_len = 0;
int len_cmp = 0;
int iov_len = 5;
char *buf;
int i;
memset(&msg, 0, sizeof(struct msghdr));
for (i = 0; i < iov_len; i++) {
test_strs[i] = (char *)malloc(strlen(test_str) + 1);
snprintf(test_strs[i], strlen(test_str) + 1, "%s", test_str);
vec[i].iov_base = (void *)test_strs[i];
vec[i].iov_len = strlen(test_strs[i]) + 1;
total_len += vec[i].iov_len;
}
msg.msg_iov = vec;
msg.msg_iovlen = iov_len;
EXPECT_EQ(sendmsg(self->cfd, &msg, 0), total_len);
buf = malloc(total_len);
EXPECT_NE(recv(self->fd, buf, total_len, 0), -1);
for (i = 0; i < iov_len; i++) {
EXPECT_EQ(memcmp(test_strs[i], buf + len_cmp,
strlen(test_strs[i])),
0);
len_cmp += strlen(buf + len_cmp) + 1;
}
for (i = 0; i < iov_len; i++)
free(test_strs[i]);
free(buf);
}
TEST_F(tls, sendmsg_multiple_stress)
{
char const *test_str = "abcdefghijklmno";
struct iovec vec[1024];
char *test_strs[1024];
int iov_len = 1024;
int total_len = 0;
char buf[1 << 14];
struct msghdr msg;
int len_cmp = 0;
int i;
memset(&msg, 0, sizeof(struct msghdr));
for (i = 0; i < iov_len; i++) {
test_strs[i] = (char *)malloc(strlen(test_str) + 1);
snprintf(test_strs[i], strlen(test_str) + 1, "%s", test_str);
vec[i].iov_base = (void *)test_strs[i];
vec[i].iov_len = strlen(test_strs[i]) + 1;
total_len += vec[i].iov_len;
}
msg.msg_iov = vec;
msg.msg_iovlen = iov_len;
EXPECT_EQ(sendmsg(self->fd, &msg, 0), total_len);
EXPECT_NE(recv(self->cfd, buf, total_len, 0), -1);
for (i = 0; i < iov_len; i++)
len_cmp += strlen(buf + len_cmp) + 1;
for (i = 0; i < iov_len; i++)
free(test_strs[i]);
}
TEST_F(tls, splice_from_pipe)
{
int send_len = TLS_PAYLOAD_MAX_LEN;
char mem_send[TLS_PAYLOAD_MAX_LEN];
char mem_recv[TLS_PAYLOAD_MAX_LEN];
int p[2];
ASSERT_GE(pipe(p), 0);
EXPECT_GE(write(p[1], mem_send, send_len), 0);
EXPECT_GE(splice(p[0], NULL, self->fd, NULL, send_len, 0), 0);
EXPECT_EQ(recv(self->cfd, mem_recv, send_len, MSG_WAITALL), send_len);
EXPECT_EQ(memcmp(mem_send, mem_recv, send_len), 0);
}
TEST_F(tls, splice_from_pipe2)
{
int send_len = 16000;
char mem_send[16000];
char mem_recv[16000];
int p2[2];
int p[2];
ASSERT_GE(pipe(p), 0);
ASSERT_GE(pipe(p2), 0);
EXPECT_GE(write(p[1], mem_send, 8000), 0);
EXPECT_GE(splice(p[0], NULL, self->fd, NULL, 8000, 0), 0);
EXPECT_GE(write(p2[1], mem_send + 8000, 8000), 0);
EXPECT_GE(splice(p2[0], NULL, self->fd, NULL, 8000, 0), 0);
EXPECT_GE(recv(self->cfd, mem_recv, send_len, 0), 0);
EXPECT_EQ(memcmp(mem_send, mem_recv, send_len), 0);
}
TEST_F(tls, send_and_splice)
{
int send_len = TLS_PAYLOAD_MAX_LEN;
char mem_send[TLS_PAYLOAD_MAX_LEN];
char mem_recv[TLS_PAYLOAD_MAX_LEN];
char const *test_str = "test_read";
int send_len2 = 10;
char buf[10];
int p[2];
ASSERT_GE(pipe(p), 0);
EXPECT_EQ(send(self->fd, test_str, send_len2, 0), send_len2);
EXPECT_EQ(recv(self->cfd, buf, send_len2, MSG_WAITALL), send_len2);
EXPECT_EQ(memcmp(test_str, buf, send_len2), 0);
EXPECT_GE(write(p[1], mem_send, send_len), send_len);
EXPECT_GE(splice(p[0], NULL, self->fd, NULL, send_len, 0), send_len);
EXPECT_EQ(recv(self->cfd, mem_recv, send_len, MSG_WAITALL), send_len);
EXPECT_EQ(memcmp(mem_send, mem_recv, send_len), 0);
}
TEST_F(tls, splice_to_pipe)
{
int send_len = TLS_PAYLOAD_MAX_LEN;
char mem_send[TLS_PAYLOAD_MAX_LEN];
char mem_recv[TLS_PAYLOAD_MAX_LEN];
int p[2];
ASSERT_GE(pipe(p), 0);
EXPECT_GE(send(self->fd, mem_send, send_len, 0), 0);
EXPECT_GE(splice(self->cfd, NULL, p[1], NULL, send_len, 0), 0);
EXPECT_GE(read(p[0], mem_recv, send_len), 0);
EXPECT_EQ(memcmp(mem_send, mem_recv, send_len), 0);
}
TEST_F(tls, recvmsg_single)
{
char const *test_str = "test_recvmsg_single";
int send_len = strlen(test_str) + 1;
char buf[20];
struct msghdr hdr;
struct iovec vec;
memset(&hdr, 0, sizeof(hdr));
EXPECT_EQ(send(self->fd, test_str, send_len, 0), send_len);
vec.iov_base = (char *)buf;
vec.iov_len = send_len;
hdr.msg_iovlen = 1;
hdr.msg_iov = &vec;
EXPECT_NE(recvmsg(self->cfd, &hdr, 0), -1);
EXPECT_EQ(memcmp(test_str, buf, send_len), 0);
}
TEST_F(tls, recvmsg_single_max)
{
int send_len = TLS_PAYLOAD_MAX_LEN;
char send_mem[TLS_PAYLOAD_MAX_LEN];
char recv_mem[TLS_PAYLOAD_MAX_LEN];
struct iovec vec;
struct msghdr hdr;
EXPECT_EQ(send(self->fd, send_mem, send_len, 0), send_len);
vec.iov_base = (char *)recv_mem;
vec.iov_len = TLS_PAYLOAD_MAX_LEN;
hdr.msg_iovlen = 1;
hdr.msg_iov = &vec;
EXPECT_NE(recvmsg(self->cfd, &hdr, 0), -1);
EXPECT_EQ(memcmp(send_mem, recv_mem, send_len), 0);
}
TEST_F(tls, recvmsg_multiple)
{
unsigned int msg_iovlen = 1024;
unsigned int len_compared = 0;
struct iovec vec[1024];
char *iov_base[1024];
unsigned int iov_len = 16;
int send_len = 1 << 14;
char buf[1 << 14];
struct msghdr hdr;
int i;
EXPECT_EQ(send(self->fd, buf, send_len, 0), send_len);
for (i = 0; i < msg_iovlen; i++) {
iov_base[i] = (char *)malloc(iov_len);
vec[i].iov_base = iov_base[i];
vec[i].iov_len = iov_len;
}
hdr.msg_iovlen = msg_iovlen;
hdr.msg_iov = vec;
EXPECT_NE(recvmsg(self->cfd, &hdr, 0), -1);
for (i = 0; i < msg_iovlen; i++)
len_compared += iov_len;
for (i = 0; i < msg_iovlen; i++)
free(iov_base[i]);
}
TEST_F(tls, single_send_multiple_recv)
{
unsigned int total_len = TLS_PAYLOAD_MAX_LEN * 2;
unsigned int send_len = TLS_PAYLOAD_MAX_LEN;
char send_mem[TLS_PAYLOAD_MAX_LEN * 2];
char recv_mem[TLS_PAYLOAD_MAX_LEN * 2];
EXPECT_GE(send(self->fd, send_mem, total_len, 0), 0);
memset(recv_mem, 0, total_len);
EXPECT_NE(recv(self->cfd, recv_mem, send_len, 0), -1);
EXPECT_NE(recv(self->cfd, recv_mem + send_len, send_len, 0), -1);
EXPECT_EQ(memcmp(send_mem, recv_mem, total_len), 0);
}
TEST_F(tls, multiple_send_single_recv)
{
unsigned int total_len = 2 * 10;
unsigned int send_len = 10;
char recv_mem[2 * 10];
char send_mem[10];
EXPECT_GE(send(self->fd, send_mem, send_len, 0), 0);
EXPECT_GE(send(self->fd, send_mem, send_len, 0), 0);
memset(recv_mem, 0, total_len);
EXPECT_EQ(recv(self->cfd, recv_mem, total_len, 0), total_len);
EXPECT_EQ(memcmp(send_mem, recv_mem, send_len), 0);
EXPECT_EQ(memcmp(send_mem, recv_mem + send_len, send_len), 0);
}
TEST_F(tls, recv_partial)
{
char const *test_str = "test_read_partial";
char const *test_str_first = "test_read";
char const *test_str_second = "_partial";
int send_len = strlen(test_str) + 1;
char recv_mem[18];
memset(recv_mem, 0, sizeof(recv_mem));
EXPECT_EQ(send(self->fd, test_str, send_len, 0), send_len);
EXPECT_NE(recv(self->cfd, recv_mem, strlen(test_str_first), 0), -1);
EXPECT_EQ(memcmp(test_str_first, recv_mem, strlen(test_str_first)), 0);
memset(recv_mem, 0, sizeof(recv_mem));
EXPECT_NE(recv(self->cfd, recv_mem, strlen(test_str_second), 0), -1);
EXPECT_EQ(memcmp(test_str_second, recv_mem, strlen(test_str_second)),
0);
}
TEST_F(tls, recv_nonblock)
{
char buf[4096];
bool err;
EXPECT_EQ(recv(self->cfd, buf, sizeof(buf), MSG_DONTWAIT), -1);
err = (errno == EAGAIN || errno == EWOULDBLOCK);
EXPECT_EQ(err, true);
}
TEST_F(tls, recv_peek)
{
char const *test_str = "test_read_peek";
int send_len = strlen(test_str) + 1;
char buf[15];
EXPECT_EQ(send(self->fd, test_str, send_len, 0), send_len);
EXPECT_NE(recv(self->cfd, buf, send_len, MSG_PEEK), -1);
EXPECT_EQ(memcmp(test_str, buf, send_len), 0);
memset(buf, 0, sizeof(buf));
EXPECT_NE(recv(self->cfd, buf, send_len, 0), -1);
EXPECT_EQ(memcmp(test_str, buf, send_len), 0);
}
TEST_F(tls, recv_peek_multiple)
{
char const *test_str = "test_read_peek";
int send_len = strlen(test_str) + 1;
unsigned int num_peeks = 100;
char buf[15];
int i;
EXPECT_EQ(send(self->fd, test_str, send_len, 0), send_len);
for (i = 0; i < num_peeks; i++) {
EXPECT_NE(recv(self->cfd, buf, send_len, MSG_PEEK), -1);
EXPECT_EQ(memcmp(test_str, buf, send_len), 0);
memset(buf, 0, sizeof(buf));
}
EXPECT_NE(recv(self->cfd, buf, send_len, 0), -1);
EXPECT_EQ(memcmp(test_str, buf, send_len), 0);
}
TEST_F(tls, recv_peek_multiple_records)
{
char const *test_str = "test_read_peek_mult_recs";
char const *test_str_first = "test_read_peek";
char const *test_str_second = "_mult_recs";
int len;
char buf[64];
len = strlen(test_str_first);
EXPECT_EQ(send(self->fd, test_str_first, len, 0), len);
len = strlen(test_str_second) + 1;
EXPECT_EQ(send(self->fd, test_str_second, len, 0), len);
len = strlen(test_str_first);
memset(buf, 0, len);
EXPECT_EQ(recv(self->cfd, buf, len, MSG_PEEK | MSG_WAITALL), len);
/* MSG_PEEK can only peek into the current record. */
len = strlen(test_str_first);
EXPECT_EQ(memcmp(test_str_first, buf, len), 0);
len = strlen(test_str) + 1;
memset(buf, 0, len);
EXPECT_EQ(recv(self->cfd, buf, len, MSG_WAITALL), len);
/* Non-MSG_PEEK will advance strparser (and therefore record)
* however.
*/
len = strlen(test_str) + 1;
EXPECT_EQ(memcmp(test_str, buf, len), 0);
/* MSG_MORE will hold current record open, so later MSG_PEEK
* will see everything.
*/
len = strlen(test_str_first);
EXPECT_EQ(send(self->fd, test_str_first, len, MSG_MORE), len);
len = strlen(test_str_second) + 1;
EXPECT_EQ(send(self->fd, test_str_second, len, 0), len);
len = strlen(test_str) + 1;
memset(buf, 0, len);
EXPECT_EQ(recv(self->cfd, buf, len, MSG_PEEK | MSG_WAITALL), len);
len = strlen(test_str) + 1;
EXPECT_EQ(memcmp(test_str, buf, len), 0);
}
TEST_F(tls, pollin)
{
char const *test_str = "test_poll";
struct pollfd fd = { 0, 0, 0 };
char buf[10];
int send_len = 10;
EXPECT_EQ(send(self->fd, test_str, send_len, 0), send_len);
fd.fd = self->cfd;
fd.events = POLLIN;
EXPECT_EQ(poll(&fd, 1, 20), 1);
EXPECT_EQ(fd.revents & POLLIN, 1);
EXPECT_EQ(recv(self->cfd, buf, send_len, 0), send_len);
/* Test timing out */
EXPECT_EQ(poll(&fd, 1, 20), 0);
}
TEST_F(tls, poll_wait)
{
char const *test_str = "test_poll_wait";
int send_len = strlen(test_str) + 1;
struct pollfd fd = { 0, 0, 0 };
char recv_mem[15];
fd.fd = self->cfd;
fd.events = POLLIN;
EXPECT_EQ(send(self->fd, test_str, send_len, 0), send_len);
/* Set timeout to inf. secs */
EXPECT_EQ(poll(&fd, 1, -1), 1);
EXPECT_EQ(fd.revents & POLLIN, 1);
EXPECT_EQ(recv(self->cfd, recv_mem, send_len, 0), send_len);
}
TEST_F(tls, blocking)
{
size_t data = 100000;
int res = fork();
EXPECT_NE(res, -1);
if (res) {
/* parent */
size_t left = data;
char buf[16384];
int status;
int pid2;
while (left) {
int res = send(self->fd, buf,
left > 16384 ? 16384 : left, 0);
EXPECT_GE(res, 0);
left -= res;
}
pid2 = wait(&status);
EXPECT_EQ(status, 0);
EXPECT_EQ(res, pid2);
} else {
/* child */
size_t left = data;
char buf[16384];
while (left) {
int res = recv(self->cfd, buf,
left > 16384 ? 16384 : left, 0);
EXPECT_GE(res, 0);
left -= res;
}
}
}
TEST_F(tls, nonblocking)
{
size_t data = 100000;
int sendbuf = 100;
int flags;
int res;
flags = fcntl(self->fd, F_GETFL, 0);
fcntl(self->fd, F_SETFL, flags | O_NONBLOCK);
fcntl(self->cfd, F_SETFL, flags | O_NONBLOCK);
/* Ensure nonblocking behavior by imposing a small send
* buffer.
*/
EXPECT_EQ(setsockopt(self->fd, SOL_SOCKET, SO_SNDBUF,
&sendbuf, sizeof(sendbuf)), 0);
res = fork();
EXPECT_NE(res, -1);
if (res) {
/* parent */
bool eagain = false;
size_t left = data;
char buf[16384];
int status;
int pid2;
while (left) {
int res = send(self->fd, buf,
left > 16384 ? 16384 : left, 0);
if (res == -1 && errno == EAGAIN) {
eagain = true;
usleep(10000);
continue;
}
EXPECT_GE(res, 0);
left -= res;
}
EXPECT_TRUE(eagain);
pid2 = wait(&status);
EXPECT_EQ(status, 0);
EXPECT_EQ(res, pid2);
} else {
/* child */
bool eagain = false;
size_t left = data;
char buf[16384];
while (left) {
int res = recv(self->cfd, buf,
left > 16384 ? 16384 : left, 0);
if (res == -1 && errno == EAGAIN) {
eagain = true;
usleep(10000);
continue;
}
EXPECT_GE(res, 0);
left -= res;
}
EXPECT_TRUE(eagain);
}
}
TEST_F(tls, control_msg)
{
if (self->notls)
return;
char cbuf[CMSG_SPACE(sizeof(char))];
char const *test_str = "test_read";
int cmsg_len = sizeof(char);
char record_type = 100;
struct cmsghdr *cmsg;
struct msghdr msg;
int send_len = 10;
struct iovec vec;
char buf[10];
vec.iov_base = (char *)test_str;
vec.iov_len = 10;
memset(&msg, 0, sizeof(struct msghdr));
msg.msg_iov = &vec;
msg.msg_iovlen = 1;
msg.msg_control = cbuf;
msg.msg_controllen = sizeof(cbuf);
cmsg = CMSG_FIRSTHDR(&msg);
cmsg->cmsg_level = SOL_TLS;
/* test sending non-record types. */
cmsg->cmsg_type = TLS_SET_RECORD_TYPE;
cmsg->cmsg_len = CMSG_LEN(cmsg_len);
*CMSG_DATA(cmsg) = record_type;
msg.msg_controllen = cmsg->cmsg_len;
EXPECT_EQ(sendmsg(self->fd, &msg, 0), send_len);
/* Should fail because we didn't provide a control message */
EXPECT_EQ(recv(self->cfd, buf, send_len, 0), -1);
vec.iov_base = buf;
EXPECT_EQ(recvmsg(self->cfd, &msg, 0), send_len);
cmsg = CMSG_FIRSTHDR(&msg);
EXPECT_NE(cmsg, NULL);
EXPECT_EQ(cmsg->cmsg_level, SOL_TLS);
EXPECT_EQ(cmsg->cmsg_type, TLS_GET_RECORD_TYPE);
record_type = *((unsigned char *)CMSG_DATA(cmsg));
EXPECT_EQ(record_type, 100);
EXPECT_EQ(memcmp(buf, test_str, send_len), 0);
}
TEST_HARNESS_MAIN