blob: fa7780420a6fb56d8ad7f4fe14f69c9f8773f40e [file] [log] [blame]
Enheten du anslöt har inte Chrome OS. Vill du prova en annan enhet?