blob: b76721605a570d316c51e370952193e1ac04bfed [file] [log] [blame]
Ta bort alla USB-enheter och SD-kort om du vill återställa enheten.