blob: fa7c4f4484fa42d3a7e238d4f658611e463f0c54 [file] [log] [blame]
Vložené zariadenie neobsahuje operačný systém Chrome OS. Skúsiť iné?