blob: 0a2d5194dd8c69dcc04f624590cb60729ca64109 [file] [log] [blame]
Verifikácia operačného systému Chrome OS je vypnutá.
Obnovenie spustíte stlačením medzerníka.