blob: 155a27cf4167a40acdd6237b458c18c4a30ac477 [file] [log] [blame]
Sprawdzanie systemu Chrome OS jest wyłączone.
Naciśnij spację, aby rozpocząć przywracanie systemu.