blob: caecf3229a9a2142bf6a8f4d95e86d673c02c9fe [file] [log] [blame]
Google Chrome OS mangler eller er skadet.
Koble til en gjenopprettingsenhet.