blob: 9f3ec574def4af85df02c665a2b3542c05f4b839 [file] [log] [blame]
Pirms atkopšanas atvienojiet visas USB un SD ierīces.