blob: 1f2492a7c4d6c84190c407fcedb7d2f767c21727 [file] [log] [blame]
Chrome OS verifikācija ir izslēgta.
Lai sāktu atkopšanu, nospiediet atstarpes taustiņu.