blob: e6f639fcb075dfc587435ee247499bb2aafe6c9a [file] [log] [blame]
אימות Chrome OS כבוי.
הקש על מקש רווח כדי להתחיל בשחזור.