blob: a1403fe68340312ae30bb623c2d7b86878474394 [file] [log] [blame]
Da biste pokrenuli oporavak, uklonite sve USB i SD uređaje.