blob: bcca0a84cae0c18ca2c45d1ce7476100c82aa3f2 [file] [log] [blame]
Paki-alis ang lahat ng mga USB at SD device upang simulan ang pagbawi.