blob: 43cc67acce8501a75d104c09aec6322a19f7a7b5 [file] [log] [blame]
Chrome OS no está o está dañado.
Conecta un dispositivo de recuperación.