blob: 1cd86fa8671c40b800bc5ec3af1488f3884d0c12 [file] [log] [blame]
Η συσκευή που εισάγατε δεν περιέχει το Chrome OS. Θέλετε να δοκιμάσετε άλλη;