blob: 4b288281504743f6cf882261d610bcf5fe77e851 [file] [log] [blame]
Проверката на Chrome OS е изключена.
Натиснете клавиша за интервал, за да започне възстановяването.