blob: 1317e76fb3a0718e7fbf66e2dcb5317276e8a1b7 [file] [log] [blame]
DIST jsonpointer-1.7.tar.gz 8187 SHA256 46b2016b5e4f2b5cd2edf07c60ca8fe7dd91204ca848f98964be61b3c4760f5e SHA512 26b25f31fb98fe7c7d926dcc492fe7889f2462430f959645e498fc47367d23243fb3b528da7af026827dffb30d7c5fe2ffb31843a8f2c9064647bebb313de9bb WHIRLPOOL 8539c4bb40cb2c1042f76d91e127da31d742ea55f8b2ba51abcc0e2d3319bf2ab2380e3ee2cd4195d8cc563b2d36a1eff56a6e72e2f3a8c171692bb66bfa3558