blob: 36ccac029d6cfb720db574efca7b48814b3e5f6a [file] [log] [blame]
DIST Pygments-2.2.0.tar.gz 2113944 BLAKE2B 58d5f2fa0e6d97f5b7d7a17314b82ef219f23b72f8da49b4f8ce9b892d54ffbc1b490e87e87efe8d727dab297f775d0d8abfc4a31a734c5a7f8df885e5eda82f SHA512 cc0a4f73e19fa6cbf46314de2e809460c807c631e39ba05cbe5edb5f40db1a687aafcd9715585a0ed45f791710eb6038305e273f282f8682df76f30e63710b29