blob: e1edd02fed0b2ee0176243429ab5578b4b496b1b [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE pkgmetadata SYSTEM "http://www.gentoo.org/dtd/metadata.dtd">
<pkgmetadata>
<herd>net-fs</herd>
<longdescription>NFS client and server daemons</longdescription>
<use>
<flag name='nfsdcld'>Enable nfsdcld NFSv4 clientid tracking daemon</flag>
<flag name='nfsidmap'>Enable support for newer nfsidmap helper</flag>
<flag name='nfsv3'>Enable support for NFSv3</flag>
<flag name='nfsv4'>Enable support for NFSv4</flag>
<flag name='nfsv41'>Enable support for NFSv4.1</flag>
<flag name='nonfsv4'>Disable support for NFSv4</flag>
<flag name='uuid'>Support UUID lookups in rpc.mountd</flag>
</use>
</pkgmetadata>