blob: 948301f61c59982a4ae6ec6a002a51754fc66dce [file] [log] [blame]
Chrome OS eksik veya zarar görmüş.
Lütfen bir kurtarma cihazı bağlayın.