blob: ed55d9fdaa0690d6bb8ae0d049d61b2f3b1d7a68 [file] [log] [blame]
Chrome OS saknas eller är skadat.
Anslut en återställningsenhet.