blob: 9da4f6590f801ac88af2890975be9c21a905d8d5 [file] [log] [blame]
Verifiering av Chrome OS är inaktiverad.
Tryck på blanksteg om du vill återställa enheten.