blob: c7d02b69d314a4db589b26e52ac53c8d3561e681 [file] [log] [blame]
Уређај који сте повезали не садржи Chrome OС. Желите ли да покушате са другим?