blob: d1116c135c81a257bae154619346cfa4f4c41811 [file] [log] [blame]
Уклоните све USB и SD уређаје да бисте започели опоравак.