blob: 09b3531ef097d948cf08b0f5b3b3bc5110805c72 [file] [log] [blame]
Chrome OС недостаје или је оштећен.
Повежите уређај за опоравак.