blob: d8dd8fe5128a978f5c4738605b980858ebd90e28 [file] [log] [blame]
Chrome OS manjka ali je poškodovan.
Priključite obnovitveno napravo.