blob: bd382681e887b446d8aeca6993408727f5e5bd01 [file] [log] [blame]
Ak chcete spustiť obnovenie, odstráňte všetky zariadenia USB a SD.