blob: 48d62a74b032762323ed13defed29c68bcc1c90b [file] [log] [blame]
Brak systemu Chrome OS lub jest on uszkodzony.
Podłącz urządzenie do przywracania systemu.