blob: 3e4d4e2648429a110f9956c5d534f98de0ac194b [file] [log] [blame]
Google Chrome OS-verifisering er slått av.
Trykk på mellomromstasten for å starte gjenoppretting.