blob: bf8ac3f5525159c45b6f19b4d7fcdf9aa23628a0 [file] [log] [blame]
Authenticatie van Chrome OS is uitgeschakeld.
Druk op de spatiebalk om het herstellen te starten.