blob: 1db25d82e7e9aaf88095dc2621ba674a26ef0b5b [file] [log] [blame]
Chrome OS trūkst vai arī ir bojāta.
Pievienojiet atkopšanas ierīci.