blob: f387fbea90b883e71d3ad2a07e961ad21c668bae [file] [log] [blame]
הסר את כל התקני ה-USB וה-SD כדי להתחיל בשחזור.