blob: b535f05bb6655fb6d374e95b64d3b29dd133998d [file] [log] [blame]
Nawawala o sira ang Chrome OS.
Mangyaring magkonekta ng device sa pagbawi.