blob: fcd5b2ade8d2fc0c868dea9c55a5bc374f8800d1 [file] [log] [blame]
Naka-off ang pag-verify ng Chrome OS
Pindutin ang space upang simulan ang pagbawi.