blob: 1620f2392c5bb7c1495cd40045370e14b0657601 [file] [log] [blame]
Chrome OS no está instalado o está dañado.
Conecta un dispositivo de recuperación.