blob: a9889ee863becdf15c5ee4b537ebd17374a8fa1d [file] [log] [blame]
Η επαλήθευση Chrome OS είναι απενεργοποιημένη.
Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για την εκκίνηση της ανάκτησης.