blob: 6adde02a11b09ba63e144e84072ff415a8f9fce4 [file] [log] [blame]
Operační systém Chrome OS chybí nebo je poškozený.
Připojte zařízení pro obnovu.