blob: 0e505a2b536c483beaf04c7ad26011183887c850 [file] [log] [blame]
El dispositiu que heu inserit no conté el SO de Chrome. Voleu provar-ho amb un altre?