blob: e30d7cb1756282351cb02becc356717cda20986d [file] [log] [blame]
Extraieu tots els dispositius USB i SD per iniciar la recuperació.