blob: df44bccf0b9a0dde61a704f5e8897d3e18e48723 [file] [log] [blame]
La verificació del SO de Chrome està desactivada.
Premeu l'espaiador per iniciar la recuperació.